Skip links

תמיכה מרחוק

תמיכה מרחוק On-Line באמצעות קוד

להפעלת שירות “תמיכה מרחוק" יש ליצור קשר עם מחלקת התמיכה לקבלת קוד.

הקוד מיועד לשימוש חד פעמי, והוא יפוג כעבור פרק זמן קצר. החיבור מתבצע בתקשורת מוצפנת (SSL 128 BIT).

יש להקיש את הקוד בן 9 ספרות וללחוץ על “אישור". החיבור אמור להתבצע אוטומטית בתוך דקה.

הקש את קוד התמיכה:

בלחיצתי על “אישור" אני מצהיר בשם החברה על כך שברצוני לקבל תמיכה בהתחברות מרחוק על ידי נציג Bank One וכי ההתחברות והפעולות שיבוצעו כפופות להסכם בין החברה ל-BankOne ידוע לי כי התמיכה נעשית באמצעות השתלטות מרחוק על מחשב זה על ידי תוכנת GotoAssist של חברת Citrix העולמית. כל הפעולות המבוצעות על ידי נציג התמיכה נראות על המסך וניתן להפסיקן בכל רגע.

Remote Business Management With SAP B1 On A Cloud

בחרו במערכת
Bank One

כל המידע במקום אחד

אבקש לתאם Demo

 


    Request a Demo דילוג לתוכן