Skip links

תמיכה מרחוק

תמיכה מרחוק On-Line באמצעות Team Viewer

להפעלת שירות “תמיכה מרחוק” לצורך קבלת תמיכה יש להוריד את ה-Client של Team Viewer ולהפעיל במחשב.

בהפעלת התוכנה יוצג על המסך קוד אותו יש למסור לנציגי השירות.

בלחיצתי על “אישור” אני מצהיר בשם החברה על כך שברצוני לקבל תמיכה בהתחברות מרחוק על ידי נציג Bank One וכי ההתחברות והפעולות שיבוצעו כפופות להסכם בין החברה ל Bank One ידוע לי כי התמיכה נעשית באמצעות השתלטות מרחוק על מחשב זה על ידי תוכנת Team Viewer העולמית. כל הפעולות המבוצעות על ידי נציג התמיכה נראות על המסך וניתן להפסיקן בכל רגע.

Bank One – ניהול תזרים מזומנים

בחרו במערכת
Bank One

כל המידע במקום אחד

אבקש לתאם Demo

     הצטרפו גם אתם לחודש ניסיון ללא עלות והתחילו לעבוד יעיל ורווחי!

    התנסו ב-Demo