Skip links

BankOne פקודות יומן אוטומטיות

מהפכת פקודות היומן

להצטרפות לחצו כאן

בין לקוחותינו

בקצרה

אתם עדיין יוצרים פקודות יומן ידניות עבור כלל הלקוחות שלכם? BankOne פקודות יומן אוטומטיות תבצע זאת בעבורכם, המערכת יוצרת פקודות יומן במערכת הנהלת החשבונות וזאת בהתאם להגדרות שבוצעו מראש על ידכם.

המערכת יודעת לזהות תנועות חוזרות בשורות הבנק והאשראי(כגון שורת עמלה/דמי ניהול/ריבית/תשלומים קבועים לספקים ומייצרת בהתאם פקודת יומן תוך התאמתה במערכת הנהלת החשבונות, דבר שמוביל לחיסכון מירבי בזמן עבודה ובטעויות.

האוטומציה משפרת את שביעות רצון הלקוחות ומגדילה את הרווח מניהול תיק הנהלת החשבונות.
עוד על התאמות בנקים אוטומטיות 

Bank One – ניהול תזרים מזומנים

בחרו במערכת
Bank One

כל המידע במקום אחד

אבקש לתאם Demo

     הצטרפו גם אתם לחודש ניסיון ללא עלות והתחילו לעבוד יעיל ורווחי!

    התנסו ב-Demo